Trang chủ

img

Các chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên

Nhà trường muốn bồi dưỡng cho giáo viên các nội dung về giáo dục, nhà trường, kỹ năng mềm...

Đọc thêm

Danh mục các chuyên đề tập huấn nói chuyện cho công đoàn

Công đoàn của đơn vị muốn tập huấn nói chuyện cho Công đoàn viên hãy liên hệ với chúng tôi

Đọc thêm

Tập huấn và tuyên truyền cho Hội viên phụ nữ

Tập huấn và tuyên truyền cho Hội viên phụ nữ

Đọc thêm

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Bạn muốn dạy kỹ năng sống cho học sinh

Đọc thêm

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Bạn cần Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, hãy liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên

Bạn cần tập huấn bồi dưỡng giáo viên hãy liên hệ với chúng tôi

Đọc thêm

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp

Bạn cần tư vấn hướng nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi

Đọc thêm

Những hình ảnh giáo dục KNS cho học sinh

Bạn cần giảng dạy kỹ năng sống hãy liên hệ với chúng tôi

Đọc thêm

Đào tạo cho Hội phụ nữ

Bạn muốn đào tạo cho Hội viên phụ nữ

Đọc thêm

Các khóa tập huấn cho các bệnh viện

Bạn muốn tập huấn cho cán bộ y tế của bệnh viện

Đọc thêm