Tập huấn về Trường học Hạnh Phúc cho cán bộ, giáo viên THCS Phụng thượng

"Trường học hạnh phúc là gì? Theo tôi, trường học hạnh phúc đơn giản là nơi mà tất cả mọi người, từ học sinh đến thầy cô giáo, kể cả phụ huynh, mỗi ngày đến đây đều cảm thấy là một ngày vui và thực sự ý nghĩa" -

Tập huấn về Trường học Hạnh Phúc cho cán bộ, giáo viên THCS Phụng thượng

"Trường học hạnh phúc là gì? Trường học hạnh phúc đơn giản là nơi mà tất cả mọi người, từ học sinh đến thầy cô giáo, kể cả phụ huynh, mỗi ngày đến đây đều cảm thấy là một ngày vui và thực sự ý nghĩa" 

Hình ảnh của các thầy cô giáo THCS Phụng Thượng tập huấn trường học Hạnh Phúc

Cảm xúc của bạn?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0