Giới thiệu

TRUNG TÂM KỸ NĂNG SỐNG VĂN HÓA VIÊT

(http://trungtamvanhoaviet.edu.vn/)

(Thuộc Hệ thống Giáo dục và Trải nghiệm Sáng tạo Việt Nam)

Email: vanhoaviet@gmail.com

Số điện thoại Hotline: 0987167822 hoặc 0968305219

Sologan “Kỹ năng sống chìa khóa của thành công”