Đội ngũ giảng viên

Ths Phạm Duy Lâm - giảng viên kỹ năng sống

TS Đào Thị Diệu Linh - Giảng viên kỹ năng mềm

Ths Nguyễn Văn Thanh - Phụ trách chuyên môn

Lê Hồng Sơn

BTV Lê Hồng Sơn - Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ths Nguyễn Hoàng Tùng - Đại học Sân khấu Điện Ảnh

TS Phạm Thị Huế - Chuyên gia Kỹ năng sống

TS Vũ Thị Nguyệt - Chuyên gia kỹ năng mềm - khởi nghiệp - quản trị kinh doanh

TS Lê Thanh Thủy - Chuyên gia tâm lý

Ths Phạm Bích Diệp - giảng viên Kỹ năng mềm

Ths Nguyễn Thị Phụng - Giảng viên kỹ năng sống

Ths Nguyễn Bá Huân - Giảng viên về kỹ năng khởi nghiệp, hướng nghiệp...

Cô giáo Nguyễn Hoàng Phương - giáo viên Kỹ năng sống

Cô giáo Đỗ Thị Hà- giáo viên Kỹ năng sống

Cô giáo Đinh Thị Hồng- giáo viên Kỹ năng sống

Bs Hoàng Thúy Hải - chuyên gia tư vấn chương trình cửa sổ Tình yêu