Danh mục : Bồi dưỡng - tập huấn giáo viên

Lớp PP tổ chức chuyên đề kỹ năng sống sân trường

LỚP PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ SÂN TRƯỜNG

Đọc thêm

Thông báo tuyển sinh lớp giảng viên nguồn tháng 4 -2021

TUYỂN SINH LỚP GIẢNG VIÊN NGUỒN KNS ONLINE

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp giảng viên nguồn

Tuyển sinh lớp giảng viên nguồn

Đọc thêm

TUYỂN SINH LỚP GIẢNG VIÊN NGUỒN KNS ONLINE THÁNG 3/2021...

TUYỂN SINH LỚP GIẢNG VIÊN NGUỒN KNS ONLINE

Đọc thêm

Đào tạo giáo viên dạy kỹ năng sống

Bạn muốn trở thành giáo viên dạy kỹ năng sống

Đọc thêm

Các chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên

Nhà trường muốn bồi dưỡng cho giáo viên các nội dung về giáo dục, nhà trường, kỹ năng mềm...

Đọc thêm

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên

Bạn cần tập huấn bồi dưỡng giáo viên hãy liên hệ với chúng tôi

Đọc thêm

Thông báo tuyển sinh lớp giảng viên nguồn tháng 3-2021

Bạn muốn trở thành giáo viên chuyên nghiệp

Đọc thêm