Các khóa tập huấn cho các bệnh viện

Bạn muốn tập huấn cho cán bộ y tế của bệnh viện

Các khóa tập huấn cho các bệnh viện
Các khóa tập huấn cho các bệnh viện
Các khóa tập huấn cho các bệnh viện
Các khóa tập huấn cho các bệnh viện
Các khóa tập huấn cho các bệnh viện
Các khóa tập huấn cho các bệnh viện

Các khóa tập huấn cho cán bộ y tế:

1- Giao tiếp ứng xử và đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 

2-  Y đức

3- Công tác xã hội trong bệnh viện

4- Phòng chống bạo hành trong các cơ sở y tế

5- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

6- Các kỹ năng mềm: kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch, quản lý công việc, làm việc nhóm...

Bệnh viện Y học cổ truyền TW

Bệnh viện 19-8 Bộ công An

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba

Cảm xúc của bạn?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0